CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hội An

Tác giả: Lê Quốc Dũng

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hồ Văn Nhàn

Số trang: 97 tr.
Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Mã phân loại: 658
Kiểu tài liệu: Luận văn Thạc sỹ
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2018
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng DNNVV tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hội An; Chương 3: Hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng DNNVV tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hội An.

Luận văn liên quan