CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Tác động của APEC tới nền kinh tế Việt Nam từ 2006 đến nay

Tác giả: Võ Quốc Kiên

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Như Bắc

Số trang: 61 tr.
Chuyên ngành: Văn hóa Du lịch
Mã phân loại: 959.7
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Năm xuất bản: 2018
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Khái quát chung về APEC và quá trình gia nhập APEC của Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của Diễn đàn APEC từ năm 2006 đến nay. Một số đề xuất thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Việt Nam - APEC và dự báo triển vọng của kinh tế Việt Nam trong APEC.