CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Đóng góp của Phan Khôi trong việc phát triển thể loại báo chí và kỹ năng làm báo

Tác giả: Lê Thị Ngọc Linh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Hường

Số trang: 66 tr.
Chuyên ngành: Văn -- Báo chí
Mã phân loại: 070
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Năm xuất bản: 2018
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chủ đề: Báo chí
Tóm tắt:

Báo chí Việt Nam nữa đầu thế kỷ XX và sự xuất hiện của nhà báo Phan Khôi. Phan Khôi và vấn đề phát triển thể loại báo chí. Phan Khôi đối với vấn đề phát triển kĩ năng làm báo.

Luận văn liên quan