CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Vai trò của người Phụ Nữ Tân Văn trong lịch sử báo chí Việt Nam (những năm 20, 30 của đầu thế kỷ XX)

Tác giả: Lê Ngọc Khánh Huyền

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Thị Hường

Số trang: 56 tr.
Chuyên ngành: Văn -- Báo chí
Mã phân loại: 070
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Năm xuất bản: 2018
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chủ đề: Báo chí
Tóm tắt:

Phân tích vai trò của Phụ Nữ Tân Văn trong dòng chảy báo chí Việt Nam thập niên 20, 30 của thế kỷ XX. Sự tác động của Phụ Nữ Tân Văn đối với xã hội Việt Nam những năm 20, 30 của thế kỷ XX.

Luận văn liên quan