CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Tìm hiểu một số ứng dụng của mạng nơron trong việc phát hiện tấn công và xâm nhập dựa vào hành vi

Tác giả: Lê Văn Tịnh

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Võ Thanh Tú

Số trang: 85 tr.
Chuyên ngành: Khoa học Máy tính
Mã phân loại: 003
Kiểu tài liệu: Luận văn Thạc sỹ
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Tổng quan về an toàn thông tin. Kỹ thuật phát hiện tấn công và xâm nhập mạng dựa vào mạng nơron. Cài đặt và thử nghiệm.

Luận văn liên quan