CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Nghiên cứu tấn công leo thang trong mạng LAN

Tác giả: Nguyễn Đắc Tiến

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hồ Ngọc Duy

Số trang: 72 tr.
Chuyên ngành: Kỹ thuật mạng
Mã phân loại: 004
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Năm xuất bản: 2017
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Tìm hiểu tổng quan về an toàn thông tin. Nghiên cứu các kỹ thuật tấn công mạng và xây dựng nên các cách phòng thủ cho các cuộc tấn công đó. Đề xuất một số giải pháp bảo đảm an toàn mạng. Xây dựng mô hình thực nghiệm. Triển khai tấn công lao thang trong mạng LAN và cách phòng chống.

Luận văn liên quan