CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Xây dựng ứng dụng Game 2D đa nền tảng với Cocos2D-X game engine

Tác giả: Nguyễn Chiêm Minh Vũ

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Minh Thông

Số trang: 103 tr.
Mã phân loại: 004
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Năm xuất bản: 2017
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chủ đề: Game design & 2D game
Tóm tắt:

Giới thiệu tổng quan về ngành công nghiệp phát triển game, xu hướng phát triển game trên thế giới, các công nghệ được sử dụng trong các công ty phát triển game lớn, tìm hiểu về Cocos2D-X game engine. Phân tích và thiết kế game 2D mang tên "Beware of dungeon".