Hướng dẫn sử dụng các CSDL điện tử

Nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Thư viện Trường đã mua quyền truy cập các cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế:

- CSDL IEEE

- CSDL đa ngành Spinger Link

- CSDL tailieu.www.duanvinsportia.com

Để tìm kiếm tài liệu hiệu quả, bạn đọc vui lòng đọc các hướng dẫn sử dụng đính kèm. Trong quá trình sử dụng các cơ sở dữ liệu nếu cần sự trợ giúp, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp tại quầy thư viện, email: library@www.duanvinsportia.com hoặc thuvienduytan@gmail.com.

 

File đính kèm