Tin tức

Thống kê số lượt bạn đọc đến Thư viện tháng 06/2009

02/07/2009

Số lượt bạn đọc đến Thư viện Tháng 06/2009

KHOA

Số lượt SV đến Thư viện ngoài giờ

SỐ LƯỢT SV

SỐ LƯỢT

GIẢNG VIÊN

Khoa Quản trị kinh doanh

1045

5672

102

Khoa Công nghệ thông tin

163

708

10

Khoa Ngoại ngữ

99

 559

62

Khoa Xây dựng

43

550

10

Khoa Kiến trúc

20

338

31

Khoa Du lịch

263

938

14

Khoa KHXH & NV

101

504

17

Khoa Kế toán

1879

8132

102

Khoa KHTN

-

-

8

Khoa Lý luận chính trị

-

-

32

THCN & DN

56

250

71

NIIT , bằng 2

261

436

-

Phòng ban khác

-

-

22

Tổng cộng:

3930

18.107

481

Nhận xét:

- Hầu hết sinh viên các khoa đến thư viện ngoài giờ tăng hơn so với tháng trước. Sinh viên bằng 2 đến Thư viện cũng tăng đáng kể.

- Trong tháng 06/2009 số lượt giảng viên đến Thư viện là 481 lượt.  Đơn vị có số lượt giảng viên đến Thư viện nhiều nhất là Khoa Kế toán và khoa Quản trị kinh doanh ( 101 lượt).

           - Số lượt sinh viên đến Thư viện tháng 06/2009 18.107 lượt . Các khoa có số lượt sinh viên đến Thư viện nhiều nhất là  Khoa Kế Toán ( 8.132 lượt).

Phối hợp bổ sung tài liệu

11/04/2019 - 15:19:31

Thông báo giờ mở cửa Thư viện

19/09/2018 - 08:03:40

Thư viện thông báo đến Quý bạn đọc, từ ngày 01/08/2018 thời gian mở cửa thư viện như sau: Từ 7h đến 21h tất...

Thông báo sách ngoại văn mới bổ sung tháng 8

01/09/2018 - 10:52:34

Vừa qua, thư viện bổ sung một số đầu sách ngoại văn thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin. Thư viện thông...