Triển khai mô hình làng du lịch cộng đồng tại di sản Mỹ Sơn(08.05.2013)

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên vừa đưa vào khai thác mô hình làng du lịch dựa vào cộng đồng (homestay), mở ra hướng đi mới về phát triển du lịch mang tính bền vững tại di sản Mỹ Sơn.

SINH VIÊN K17CSU NHẬN CHỨNG CHỈ CÁC MÔN HỌC CHUYỂN GIAO(08.05.2013)

Trong tháng 04 năm 2013, Khoa Đào Tạo Quốc Tế đã tổ chức buổi phát chứng chỉ các môn học từ Trường Đại học California State Fullerton-Hoa Kỳ cho hơn 100 sinh viên K17CSU.

ĐẠI HỌC DUY TÂN TỔ CHỨC MÔN HỌC GIẢNG DẠY BỞI GIÁO SƯ ĐẾN TỪ CSU FULLERTON(03.05.2013)

Trong tháng 04/2013 trường Đại Học Duy Tân đã tổ chức môn học do Giáo sư từ CSU Fullerton sang giảng dạy cho sinh viên ngành xây dựng chương trình tiên tiến – Khoa Đào Tạo Quốc Tế.

Khởi động Giải thưởng Báo chí của Siemens về Công nghệ Xanh 2013(18.04.2013)

Ngày 15/4, Công ty dẫn đầu thế giới về công nghệ xanh Siemens đã khởi động Giải thưởng Báo chí của Siemens về Công nghệ xanh 2013 lần thứ 2 nhằm vinh danh và trao thưởng những nhà báo đã có những tác phẩm xuất sắc về các đề tài như Công nghệ Xanh, Phát triển Bền vững và Môi trường.

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu