Sản phẩm

Hệ thống Quản lý và Phê Duyệt Hồ Sơ

Giúp Bộ phận Quản lý Hồ sơ thuận lợi hơn trong việc quản lý thông tin về các hồ sơ được đệ trình cũng nhưng theo dõi được các trạng thái hồ sơ đang trong giai đoạn xử lý.

Giúp Doanh nghiệp dễ dàng, nhanh chóng tra cứu , báo cáo phục vụ nhu cầu quản lý và đẩy nhanh tiến trình xử lý hồ sơ.

Module Quản lý Hồ sơ quản lý thống nhất 3 nhóm thông tin sau:

o   Quản lý thông tin Hồ sơ: Nội dung hồ sơ, loại hồ sơ, File đính kèm.

o   Quản lý thông tin Phiếu yêu cầu: Tương ứng với 1 Hồ sơ sẽ có duy nhất 1 Phiếu yêu cầu với 1 đơn vị xử lý cụ thể.

o   Kết xuất báo cáo: tổng hợp thông tin về số lượng Hồ sơ theo đơn vị, theo loại và theo trạng thái hồ sơ.

Đánh giá ứng dụng

Viết đánh giá