Dịch vụ

Phát triển phần mềm ứng dụng

Phát triển phần mềm ứng dụng cũng là một trong những thế mạnh của Trung tâm. Trong thời gian qua với mong muốn tạo ra những dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu quản lý của từng doanh nghiệp đồng thời với việc nghiên cứu, tìm hiểu phân tích thị trường, Trung tâm đã sản xuất ra nhiều phần mềm phục vụ cho nhu cầu quản lý và đào tạo của thị trường Giáo Dục nói chung và Doanh nghiệp nói riêng.