Trung tâm CSE

line

Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động quản lý và đào tạo của Trường theo từng giai đoạn phát triển của nhà Trường tiến tới xây dựng thành công hệ thống Đại học Điện tử

Đọc thêm

Nhóm Data Science

line

Nhóm Data Science

Đọc thêm

Nhóm phát triển Web App

line

Với đội ngũ lập trình năng động, chuyên nghiệp, Trung tâm đã thiết kế những sản phẩm là những website chuyên nghiệp đáp ứng toàn bộ nhu cầu tác nghiệp cũng như mặt thẩm mỹ và tính năng.

Đọc thêm

Nhóm phát triển Windows Application

line

Phát triển phần mềm ứng dụng cũng là một trong những điểm mạnh khác của Trung tâm. Trong thời gian qua với mong muốn tạo ra những dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu quản lý của từng doanh nghiệp đồng thời với việc nghiên cứu, tìm hiểu phân tích thị trường, Trung tâm đã sản xuất ra nhiều phần mềm phục vụ cho nhu cầu quản lý và đào tạo của thị trường Giáo Dục nói chung và Doanh nghiệp nói riêng.

Đọc thêm

Nhóm Phát triển các dự án OutSourcing

line

Gia công phần mềm cho các khách hàng đến từ Mỹ và Nhật là một trong những mục tiêu mà Trung tâm đã và đang tập trung phát triển. Đến nay Trung tâm đã có được một đội ngũ dày dạn kinh nghiệm, với năng lực chuyên môn và trình độ Tiếng Anh cao cộng thêm quy trình sản xuất chặt chẽ đảm bảo đem lại những sản phẩm chất lượng cao.

Đọc thêm

Nhóm Phát Triển Ứng Dụng GIS

line

Nghiên cứu, phát triển các giải pháp xây dựng các phần mềm ứng dụng GIS; Thiết kế Cơ sở Dữ liệu GIS, thu thập, biên tập và xây dựng dữ liệu GIS

Đọc thêm

Nhóm phát triển Mobile App

line

Phát triển các ứng dụng chạy trên các nền tảng Mobile như iOS, Android, Windows Phone

Đọc thêm

Nhóm Kiểm thử

line

Thực hiện công tác kiểm thử và đảm bảo chất lượng các sản phẩm phần mềm do Trung tâm xây dựng.

Đọc thêm

Nhóm Quản lý Sản phẩm và Dịch vụ

line

Đọc thêm

Về chúng tôi

Trung tâm Công nghệ Phần mềm của Đại học Duy Tân có nhiệm vụ chính là nghiên cứu, phát triển, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ phần mềm nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý và đào tạo của nhà trường.

Năng lực

Trung tâm có kinh nghiệm đảm trách các dự án lớn và phức tạp. Đó là các kinh nghiệm trong quá trình quản lý dự án, kinh nghiệm trong tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, kinh nghiệm sản xuất phần mềm và chuyển giao đến người sử dụng,...

Tuyển dụng

Chuyên viên lập trình ASP.NET - Số lượng: 05; Chuyên viên lập trình Web PHP - Số lượng: 05; Chuyên viên lập trình Winform - Số lượng: 05; Chuyên viên Kiểm thử Phần mềm - Số lượng: 05

Images

Gia Công Phần Mềm

Gia công phần mềm cho các khách hàng đến từ Mỹ và Nhật là một trong những mục tiêu mà Trung tâm...

Images

Thiết Kế & Quản Trị Website

Với đội ngũ lập trình năng động, chuyên nghiệp, Trung tâm đã thiết kế những sản phẩm...

Images

Phát triển phần mềm ứng dụng

Phát triển phần mềm ứng dụng cũng là một trong những thế mạnh của Trung tâm...

Images

Tư vấn giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin

Là thế mạnh của Trung tâm ngay từ khi thành lập đến nay, lợi thế của Trung tâm ...