Tiếng Việt :: English
Đối Thoại Thương Mại Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông Việt - Mỹ (19.11.2008)

 

 
Tiến sĩ John Kang
 
Hội thảo Đối thoại Thương mại Công nghệ Thông tin Truyền thông Việt - Mỹ đã diễn ra trong ngày 14 tháng 11 năm 2008. Tại hội thảo trực tuyến này, đã có nhiều bài nói chuyện bổ ích về tình hình quan hệ Công nghệ Thông tin giữa Mỹ và Việt Nam bao gồm bài nói chuyện của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Bộ Thông tin Truyền thông, Bùi Như Uyên về “Những Cơ hội và Thách thức về Công nghệ Thông tin Truyền thông ở Việt Nam” và phần thảo luận của Giám đốc Viện Chiến lược Thông tin Truyền thông Quốc gia thuộc Bộ Thông tin Truyền thông Lê Xuân Lan về “Phát triển Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển trong Công nghệ Thông tin Truyền thông.”
 
Đặc biệt, tại hội thảo, về phía Mỹ đã có bài nói chuyện của Tiến sĩ John Kang của Đại học Carnegie Mellon về hợp tác chuyển giao chương trình trong năm 2008 giữa Carnegie Mellon và Liên hiệp các Trường Đại học và Doanh nghiệp Đào tạo Công nghệ Thông tin Việt Nam (SEGVietnam), bao gồm các trường Đại học Duy Tân, Đại học Văn Lang và Công ty DTT. Toàn thể hội thảo đã đánh giá cao hợp tác này, và xem nó là một mô hình kiểu mẫu cho những bước hợp tác tiếp theo giữa Việt Nam và Mỹ trong đào tạo Công nghệ Thông tin.
2
Các tin tức đã đăng:
   Phần mềm và Cuộc sống của Chúng ta (17.11.2008)
   Chia Sẻ Kinh Nghiệm của Giáo sư Vũ (08.11.2008)
   Hội Thảo “Tính Ưu Việt của Chương Trình IT của đại học Carnegie Mellon” tại Duy Tân (20.10.2008)
   Khác Biệt giữa Kỹ Sư Phần Mềm và Lập Trình Viên (19.10.2008)
Đại học Carnegie Mellon
Đại học Duy Tân
Đại học Văn Lang
DTT Corp.
Đại học Cần Thơ

Các Giảng Viên DTU