Tiếng Việt :: English
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Huỳnh Bá Diệu

" NA "

ThS. Huỳnh Bá Diệu   Các Môn học Giảng dạy
  Xem các bài viết

Quá trình đào tạo

- Học cấp 3 tại trường Trung học phổ thông Hòa Vang (1993-1996)

- Học đại học tại trường Đại học Duy Tân (1996- 2000)

- Học cao học tại Đại học Đà Nẵng (2001- 2004)

- Hiện đang làm NCS tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Quá trình công tác:

- Trợ giảng, giảng viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học Duy Tân (2000- 2008)

- Giảng viên bộ môn CMU, khoa Đào tạo quốc tế (2008- nay)

Khen thưởng:

- Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo

- Bằng khen của Bộ thông tin và truyền thông

 

Đại học Carnegie Mellon
Đại học Duy Tân
Đại học Văn Lang
DTT Corp.
Đại học Cần Thơ

Các Giảng Viên DTU