-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Võ Hoàng Anh

Chuyên ngành:  Điện tử viễn thông

Chức vụ:  Chuyên viên kiêm Giảng viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  vhanh83@gmail.com