Bạn hãy điền thông tin vào các mục có sẵn.( Lưu ý các trường có dấu * là bắt buột phải điền thông tin, nếu không bạn sẽ không thể hoàn thành CV):

1.Thông tin cá nhân
2.Trình độ học vấn
3.Các chứng chỉ
4.Quá trình công tác
5.Quan hệ gia đình
6.Thông tinh khác

1.Thông tin cá nhân

Họ (*)

Họ lót

Tên (*)

Số CMND (*)

Ngày cấp (*)

Nơi cấp (*)

Ngày sinh (*)

Nơi sinh (*)

Giới tính (*)

Name Nữ

Tình trạng hôn nhân (*)

Độc thân Đã có gia đình Đã ly hôn

Chiều cao (*)

Cân nặng (*)

Quê quán (*)

Nguyên quán (*)

Địa chỉ thường trú (*)

Địa chỉ hiện nay (nếu khác)

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Email (*)

Người liên hệ khi có tình huống khẩn cấp

Quan hệ

Điện thoại

2.Trình độ học vấn

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Trường/Đơn vị đào tạo (*)

Chuyên ngành (*)

Hệ đào tạo (*)

Xếp loại (*)

Điểm phẩy

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Trường/Đơn vị đào tạo (*)

Chuyên ngành (*)

Hệ đào tạo (*)

Xếp loại (*)

Điểm phẩy

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Trường/Đơn vị đào tạo (*)

Chuyên ngành (*)

Hệ đào tạo (*)

Xếp loại (*)

Điểm phẩy

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Trường/Đơn vị đào tạo (*)

Chuyên ngành (*)

Hệ đào tạo (*)

Xếp loại (*)

Điểm phẩy

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Trường/Đơn vị đào tạo (*)

Chuyên ngành (*)

Hệ đào tạo (*)

Xếp loại (*)

Điểm phẩy

Thêm vào

3. ĐÀO TẠO NGẮN HẠN, CHỨNG CHỈ

Ngoại ngữ

Anh Văn:
A (Điểm phẩy: )
B (Điểm phẩy: )
C (Điểm phẩy: )
TOIEC (Điểm phẩy: )
TOEFL (Điểm phẩy: )
IELTS (Điểm phẩy: )

Chứng chỉ khác

4.Quá trình công tác

Dành cho người đã đi làm

1. Tên công ty (*)

Chức vụ (*)

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Lương

Tình trạng công việc (*)

Còn làm Đã nghỉ việc

Tên cấp trên

Nhiệm vụ/Trách nhiệm

2. Tên công ty (*)

Chức vụ (*)

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Lương

Tình trạng công việc (*)

Còn làm Đã nghỉ việc

Tên cấp trên

Nhiệm vụ/Trách nhiệm

3. Tên công ty (*)

Chức vụ (*)

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Lương

Tình trạng công việc (*)

Còn làm Đã nghỉ việc

Tên cấp trên

Nhiệm vụ/Trách nhiệm

4. Tên công ty (*)

Chức vụ (*)

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Lương

Tình trạng công việc (*)

Còn làm Đã nghỉ việc

Tên cấp trên

Nhiệm vụ/Trách nhiệm

5. Tên công ty (*)

Chức vụ (*)

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Lương

Tình trạng công việc (*)

Còn làm Đã nghỉ việc

Tên cấp trên

Nhiệm vụ/Trách nhiệm

6. Tên công ty (*)

Chức vụ (*)

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Lương

Tình trạng công việc (*)

Còn làm Đã nghỉ việc

Tên cấp trên

Nhiệm vụ/Trách nhiệm

7. Tên công ty (*)

Chức vụ (*)

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Lương

Tình trạng công việc (*)

Còn làm Đã nghỉ việc

Tên cấp trên

Nhiệm vụ/Trách nhiệm

8. Tên công ty (*)

Chức vụ (*)

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Lương

Tình trạng công việc (*)

Còn làm Đã nghỉ việc

Tên cấp trên

Nhiệm vụ/Trách nhiệm

9. Tên công ty (*)

Chức vụ (*)

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Lương

Tình trạng công việc (*)

Còn làm Đã nghỉ việc

Tên cấp trên

Nhiệm vụ/Trách nhiệm

10. Tên công ty (*)

Chức vụ (*)

Thời gian bắt đầu (*)

Thời gian kết thúc (*)

Lương

Tình trạng công việc (*)

Còn làm Đã nghỉ việc

Tên cấp trên

Nhiệm vụ/Trách nhiệm

Thêm vào
Dành cho sinh viên mới tốt nghiệp.

1. Ngày tốt nghiệp (*)

Tên đồ án/Luận văn tốt nghiệp (*)

Người hướng dẫn (*)

Điểm phẩy (*)

Ghi chú

2. Ngày tốt nghiệp (*)

Tên đồ án/Luận văn tốt nghiệp (*)

Người hướng dẫn (*)

Điểm phẩy (*)

Ghi chú

3. Ngày tốt nghiệp (*)

Tên đồ án/Luận văn tốt nghiệp (*)

Người hướng dẫn (*)

Điểm phẩy (*)

Ghi chú

4. Ngày tốt nghiệp (*)

Tên đồ án/Luận văn tốt nghiệp (*)

Người hướng dẫn (*)

Điểm phẩy (*)

Ghi chú

5. Ngày tốt nghiệp (*)

Tên đồ án/Luận văn tốt nghiệp (*)

Người hướng dẫn (*)

Điểm phẩy (*)

Ghi chú

Thêm vào

5.Quan hệ gia đình

Họ và tên (*)

Quan hệ (*)

Năm sinh (*)

Nghề nghiệp (*)

Nơi ở (Tỉnh, TP) (*)

Họ và tên (*)

Quan hệ (*)

Năm sinh (*)

Nghề nghiệp (*)

Nơi ở (Tỉnh, TP) (*)

Họ và tên (*)

Quan hệ (*)

Năm sinh (*)

Nghề nghiệp (*)

Nơi ở (Tỉnh, TP) (*)

Họ và tên (*)

Quan hệ (*)

Năm sinh (*)

Nghề nghiệp (*)

Nơi ở (Tỉnh, TP) (*)

Họ và tên (*)

Quan hệ (*)

Năm sinh (*)

Nghề nghiệp (*)

Nơi ở (Tỉnh, TP) (*)

Thêm vào

6.Thông tinh khác

* Những Thông tin dưới đây có thể rất quan trọng đối với vị trí mà Anh/Chị ứng tuyển, đề nghị Anh/Chị trả lời đầy đủ chính xác và trung thực. Sau khi được xác minh theo quy định, nếu các thông tin này không chính xác, kết quả tuyển dụng sẽ không được công nhận:
1. Bạn có người thân hay bạn bè làm việc tại trường không? Nếu có xin cho biết tên, chức vụ, phòng ban công tác:
Không
2. Bạn đã từng dự tuyển vào Trường hay chưa?
Không
3. Bạn biết thông tin tuyển dụng của chúng tôi từ đâu?
Báo, đài Bạn bè Website
Nguồn khác

Ngày có thể làm việc (*)

Chuyên ngành ứng tuyển (*)

Hồ sơ gửi kèm (nếu có, lưu ý không quá 5Mb)

Cam kết của ứng viên

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là sự thật.

Mã bảo vệ (*):