Bạn làm theo các bước sau:
Bước 1. Click vào Mẫu CV để tải Mẫu CV xuống máy tính của bạn.
Bước 2. Điền đầy đủ thông tin vào mẫu CV.
Bước 3. Đăng tải CV đã điền.
(*) Kiểu file cho phép đăng tải: doc, pdf, xls, txt, rar, zip, docx, xlsx, gif, png, tif, jpg.
Bước 4. Cung cấp một số thông tin cơ bản

Tên (*)

Họ lót

Tên (*)

Giới tính

Nam Nữ

Ngày sinh (*)

Nơi sinh (*)

Số CMND (*)

Ngày cấp (*)

Nơi cấp (*)

Địa chỉ thường trú (*)

Địa chỉ Email (*)

Điện thoại nhà

Điện thoại di động

Chuyên ngành ứng tuyển (*)

Bước 5. Xác nhận mật mã và Nộp hồ sơ

Mã bảo vệ (*):


* Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là sự thật.