Tiếng Việt || English
NHIỆM KỲ
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
CHUYÊN MỤC GÓP Ý KIẾN
+ Đặt câu hỏi
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Hiệu Trưởng Trường Đại Học Duy Tân
Tầng 7, K7/25 Quang Trung,ĐN
Điện thoại: 0511.3827111
Email: dtu@dtu.edu.vn

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 4 (2012 - 2017)
 
NGƯT. Lê Công Cơ
Chức vụ : Hiệu trưởng
TS. Lê Nguyên Bảo
Chức vụ : Phó Hiệu Trưởng
Lê Nguyễn Tuệ Hằng
Chức vụ : Phó Hiệu Trưởng
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh
Chức vụ : Phó Hiệu Trưởng
TS. Nguyễn Hữu Phú
Chức vụ : Phó Hiệu Trưởng
GS.TSKH. Vũ Xuân Quang
Chức vụ : Phó Hiệu Trưởng
TS. Nguyễn Tấn Thắng
Chức vụ : Phó Hiệu Trưởng
PGS.TS. Lê Đức Toàn
Chức vụ : Phó Hiệu Trưởng
TS. Võ Thanh Hải
Chức vụ : Phó Hiệu Trưởng Thường trực
 
© 2020 Đại học Duy Tân
Trang chủ || Thành viên || Văn bản điều hành || Thông điệp || Hoạt động của BGH