Tiếng Việt || English
TERUNS
DOCUMENTS
DISCUSSION
+ Quesions
CONTACT

Board of Directors
Floor 5,K7/25 Quang Trung,ĐN
Telephone: 0511.3650403
Email: dtu@dtu.edu.vn

LÝ LỊCH CÁ NHÂN
 

Phó Hiệu Trưởng Thường trực :  TS. Võ Thanh Hải

Năm Sinh : 10/01/1976
Địa chỉ : 7 Chu Văn An - Đà Nẵng
 
© 2020 Duy Tan University
Home || Members || Documents || Messages || Activities