254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Đội ngũ giảng viên của Chương trình bao gồm các giảng viên có nhiều kinh nghiệm công tác tại nước ngoài tại Đại học Duy Tân và các giáo sư từ các trường đại học Mỹ (Đại học Troy và Đại học Keuka) đảm nhận.

Giảng viên

Ph.D Pei Ju Chao

Trình độ:Tiến sĩ

Môn học: - Introduction to Network and Telecommunications - Foundations of Computer Systems

Chức vụ:Giảng viên

Trường:National Kaohsiung University of Science and Technology (Taiwan)

Địa chỉ: Đang cập nhật

Email: Đang cập nhật

PhD Hsu Tsu Hsuan

Trình độ:Tiến sĩ

Môn học: - Principles of Psychology - Business Ethics - Principles of Management

Chức vụ:Giảng viên

Trường:University of Northern Colorado, U.S.A.

Địa chỉ: Đang cập nhật

Email: Đang cập nhật

PhD Hsu Yun ChinL

Trình độ:Tiến sĩ

Môn học: - Principles of Marketing - Introduction to Macroeconomics - Basic Composition

Chức vụ:Giảng viên

Trường:Đang cập nhật

Địa chỉ: Đang cập nhật

Email: Đang cập nhật